Duyurular
Anasayfa / Son Haberler / TÜRKİYE DESTEKLİ İSTİHDAM UYGULAMALARI TOPLANTISI KATILIMIMIZ 25.04.2019

TÜRKİYE DESTEKLİ İSTİHDAM UYGULAMALARI TOPLANTISI KATILIMIMIZ 25.04.2019

25 Nisan 2019 tarihinde yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı’na dernek temsilcimiz Sayın Aysun Keskin katılmıştır.

EYHGM Genel Müdürü Sayın Orhan Koç un konuşması ile açılan toplantıda, çalışma hayatında “desteklenmeye ihtiyaç duyan bireylerin istihdama katılmaları, uzun süreli istihdam edilmeleri, çalışmaya teşvik edilmeleri gibi konular gündeme gelmiştir. Yapılan projeler sonucunda engelli istihdamındaki artış, işçi tatmini ve işveren tatminindeki olumlu gelişmeleri gösteren veriler paylaşılmıştır. Bu konulara bağlı olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim alamayan engelli adayların, uzaktan eğitimle kendilerine uygun işlere hazırlanması konuları katılımcıların görüş ve önerilerine sunulmuştur.

Toplantı sonucunda, destekli istihdamında iş koçlarının, işe başlangıç ve devamındaki önem ve gerekliliği anlaşılmış, engelli bireylerin istihdam alanının temizlik ve market elemanı olmaktan çıkarılıp, daha geniş alanlara yayılması için STK’lar, özel sektör ve kamu kuruluşlarının ortaklaşa desteği ile yapılan projelerin önemi anlaşılmış, yeni projelerin geliştirilmesine karar verilmiştir.

Başkent Özel İstihdam Büroları Derneği olarak bu tür projelere her zaman destek olacağımız temsilcimiz tarafından bildirilmiştir.

Konu ile ilgili bilinmesi gereken yasal uygulamalar:
Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

Engellilerin İŞKUR’a kaydı  
Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen vatandaşlarımız Kurum İl Müdürlüklerine/ Hizmet Merkezlerine başvurarak “engelli” statüsünde kayıt yaptırabilir.

Meslekte çalışma güç kaybı oranı vb. oranlar dikkate alınmamakta olup tüm vücut fonksiyon kaybı oranına bakılmaktadır.

Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer alıyorsa kişinin engelli kaydı yapılmamaktadır.

Özel sektör işyerlerinde % 3 engelli,

Kamu işyerlerinde ise % 4 engelli ile % 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi

         Meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
(Kamu işyerlerinde engelli istihdamında EKPSS puanı gerekmektedir.)

Takip ve Denetim
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince istihdamı zorunlu engelli kontenjanlarının takibi aylık olarak düzenli biçimde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince yapılmaktadır. Engelli kontenjan açığı bulunan işverenlerle iletişime geçilerek alınan engelli işgücü talepleri Kurumun internet sayfasında yayımlanmakta ve açık kalan kontenjanların kapatılmasına gayret gösterilmektedir.

Kanun hükmü gereğince, işverenlerin engelli işçileri meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olmaları nedeniyle, işverenin talebine şartları tutarak başvuru yapan ve görüşmeye gelen engellileri işverenin uygun bulmayarak işe almaması veya engelli kontenjan açığı için talep vermeyerek yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ise işverene 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesine istinaden çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2019 yılında 3.250 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulmamaktadır.

Engelli işçi çalıştırmadığı için işverenlerden tahsil edilen ceza paraları; engellilerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi,  işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılmaktadır.

İŞKUR’a kayıt olarak iş arayan engellilere, iş ve meslek danışmalığı hizmetleri verilerek ya mesleki niteliklerini artırmak için kurs veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmekte ya da durumlarına uygun işlere yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, engellilerin kendi işlerini kurmaları da teşvik edilmektedir.

Hakkında boibd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir