Duyurular
Anasayfa / Amaç

Amaç

Derneğin Amacı:

1- Üyeler arası koordinasyon ve desteğin temini ile özel İstihdam Bürosu olarak faaliyet gösteren veya gösterecek firmaları istihdam boyutuna ilişkin standartların tespit edilmesi.

2- Özel istihdam büroları iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak.

3- özel istihdam bürolarının faliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak.

4- Özel istihdam bürolarının sektörde tanınırlık ve faaliyet tanınırlığı çalışmalarını yürütmek.

5- Özel istihdam büroları arasında bilgi, birikim ve sinerjinin sağlanması ile bu amaca matuf olmak üzere panel, konferans, eğitim seminer vb. faliyetlerde bulunmak.

6- Konu ile ilgili olarak Ab standartlarını, varsa direktiflerini Türkiye’ye getirilmesini sağlamak.

7- Özel İstihdam Büroları arasında haksız rekabeti önleme; bu alanada faaliyet gösteren firmaların etik kurallara ya da yasalara uymalarını sağlamak amacıyla gerekli platformları sağlamak.

Genel Amaç

Bir ülkenin mevcut işgücü miktarı ve niteliği aynı zamanda o ülkenin somut insan kaynağını da en iyi şekilde yansıtır. Ülke nüfusundaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan toplam işgücü arzı ile ekonomik gelişmelerin sonucunda oluşan işgücü talebi, işgücü piyasasının ana dinamiklerini oluşturur.

Türkiye İşgücü piyasasında yaşanan sorunların başında; belirlenen işin tanımına uygun, nitelikli ve vasıflı bir  işgücünün oluşturulması ve oluşturulan bu işgücünün istihdamının sağlanması gelmektedir.

Özellikle hizmet sektöründe karşımıza çıkan bu sorunun minimize edilmesi amacına uygun olarak; destek personeli yardımcı hizmetler ve ev hizmetleri alanında çalışacak iş gücü için uygun iş alanlarını belirleyerek, uygun iş alanlarına yönlendirilmesi, aynı zamanda eğitim ve mesleki yeterlilik çalışmaları ile birlikte belirli standartların oluşturulması, nitelik ve mesleki yeterlilik kazandırılarak  işgücü piyasalarına dahil olmalarının sağlanmasına öncülük etmek, belirli bir kalite standardı oluşturularak  bu hizmetlerden yararlanmak isteyen  işverenlerin de yasal bir şekilde personel ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amaçlarımızın başında gelmektedir.

Başkent Özel İstihdam Büroları derneği; bu kapsamda  hizmet sektörü,destek personeli yardımcı hizmetler ve ev hizmetleri alanında  personel seçme yerleştirme anlamında gereken  standartları karşılayan ve bu sektörlerde faaliyet gösteren üye özel istihdam bürolarını temsil etmektedir.